Lượt xem: 26

Năm 2020 là năm đầy khó khăn với tình hình kinh tế thế giới và trong nước, để khắc phục tình trạng đó, Nhà máy Z183 liên tục tìm kiếm các đối tác nước ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, tăng thu nhập và lo cho cuộc sống của công nhân viên trong thời kỳ khủng hoảng dịch bệnh Covid-19.

Ngày 06/8/2020 Nhà máy xuất 3 conteneur đi cảng Hải Phòng: 

Công nhân viên đều tập trung làm việc rất tích vực, khẩn trương để hoàn thành đúng thời gian xuất hàng: 

 

Đến nay, thị trường xuất khẩu của tỉnh Nhà máy đã mở rộng đến 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó thị trường châu Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với trên 60%, phần còn lại là thị trường châu Á, châu Âu. Theo chỉ đao nhà máy, giai đoạn 2021 - 2025, Z183 tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu lợi thế của Công ty ra toàn thế giới. Đồng thời quan tâm triển khai công tác xúc tiến thương mại để duy trì ổn định thị trường truyền thống, tìm kiếm mở rộng thị trường mới phục vụ xuất khẩu hàng hóa.

Để đạt mục tiêu đề ra, nhà máy liên tục đầu tư trang thiết bị, máy móc, công nghệ tiên tiến trên thế giới, nâng cao tay nghề công nhân, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, tăng cường  phát triển hoạt động logistic.

 Như vậy các mặt hàng xuất khẩu của nhà máy mới có thế vượt qua các ở thị trường quốc tế khó tính nhất. Ngoài ra, Nhà máy cũng đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới sau dịch COVID-19. Đồng thời chủ động nghiên cứu các quy định ưu đãi, tiêu chuẩn, chất lượng từ các thị trường tiềm năng để sản xuất phù hợp, nhằm tận dụng ưu đãi, vượt qua rào cản thương mại trong bối cảnh hậu dịch bệnh COVID-19./